Pompy ciepła WODA-WODA


Pompy ciepła woda – woda
Nisko potencjalną energię  możemy  zdobyć z kilku źródeł. Jak naprzykład :
a) masyw ziemi ( założeniem są prace wiertnicze lub magazynowanie rejestrów  do gruntu, głębokość wiercenia lub długość rejestru zależy od wymaganej wydajności pompy ciepła ). Współczynnik ciepła jest całorocznie praktycznie stały. Podczas realizacji wiercenia do ziemi są wymagane  niektóre specjalne zezwolenia (raport hydrogeologiczny dla departamentu środowiska naturalnego odpowiedniego lokalnego urzędu miejskiego ) .

b ) pompowanie wód podziemnych  ze studni wybudowanych ( pompowanie) , odbieranie ciepła wodzie pompowanej i powracanie ochłodzonej wody do drugiej studni  (wchłaniającej ) , tak aby nie zakłócić reżymu wód  gruntowych. Współczynnik ciepła jest całorocznie w przybliżeniu stały ( nieznacznie zmienia się wraz ze zmianą temperatury  wody gruntowej). Dla realizacji studni niezbędne jest zatwierdzenie przez właściwy organ wodoprawny.

c ) rzeka lub staw (założeniem jest  usytuowanie wymienników pod powierzchnią ) . U obu żródeł potrzebne jest przeprowadzenie bilansu energetycznego w celu uniknięcia hipotermii źródło ciepła. W przypadku zastosowania oddzielnego obwodu pierwotnego (do pompy ciepła woda nie jest pompowana bezpośrednio ze źródła ciepła ) warunkiem jest użycie  biologicznie przyjaznego płynu przeciw zamarzaniu w obwodzie pierwotnym, zwykle  mieszanina  alkoholu i wody.
Zalety:

  • Niskie koszty wstępne i koszty instalacji.
  • Łatwa instalacja sterowania i uruchamiania.
  • Oszczędność kosztów konserwacji – czyszczenie i pomiar (kalibracja).
  • Brak pozostałości spalania (sadze, dym, kurz, zapach oleju).
  • Bezpieczna praca, która jest przyjazna dla środowiska.
  • 85% energii darmowo.

Cechy:
– nadaje się do instalacji wewnętrznej
– łącznie z cyfrową jednostką sterującą
– markowy kompresor od firmy Copeland

Pompa ciepła  AQUA  7kW
Moc (kW) 0 / 35 ° C                                                7.5
Współczynnik ciepła 0 / 35 ° C                            4.49
Moc pobierana(kW) 0 / 35 ° C                              1.8
Napięcie                                                                  220V/50Hz
Kompresor                                                               Panasonic
Przepływ nominalny medium  grzewcz.           2000 l / h
Maks. temp, wyjściowa medium grzewcz.          60 ° C
Najniż. temp. medium wejściowego                  2 ° C / 5 ° C
Podłączenie pompy wejście  / wyjście                DN25/DN25

Płyn chłodzący (typ / objęt.)                                  R410A/1.8kg
Wymiary ( szerok./wysok./głębok. ) mm              657/557/765
Waga                                                                        88 kg


Pompa ciepła AQUA                                      12kW

Moc (kW ) 0 /35 ° C                                                12
Współczynnik ciepła 0 / 35 ° C                            4.50
Moc pobierana (kW) 0 / 35 ° C                             2,9
Napięcie                                                                  380V/50Hz
Kompresor                                                               Copeland Scroll
Przepływ nominalny medium  grzewcz.                        3600 l / h
Maks. temp, wyjściowa medium grzewcz.          60 ° C

Najniż. temp. medium wejściowego                  2 ° C / 5 ° C
Podłączenie pompy wejście / wyjście                 DN25/DN25
Płyn chłodzący (typ / objęt.)                                  R404A/2.3kg
Wymiary ( szerok./wysok./głębok.)mm                657/557/765
Waga                                                                                    125 kg

Pompa ciepła AQUA                                      16kW
Moc (kW ) 0 /35 ° C                                                16
Współczynnik ciepła 0 / 35 ° C                            4.51
Moc pobierana(kW) 0 / 35 ° C                              4.0
Napięcie                                                                  380V/50Hz
Kompresor                                                               Copeland Scroll
Przepływ nominalny medium  grzewcz.                         4000 l / h
Maks. temp.wyjściowa medium grzewcz.           60 ° C
Najniż. temp.  medium wejściowego                   2 ° C / 5 ° C
Podłączanie pompy wejście / wyjście                 DN25/DN25
Płyn chłodzący (typ / objęt.)                                  R404A/2.7kg
Wymiary ( szerok./wysok. /głębok.) mm              657/557/765
Waga                                                                        155 kg