Tepelná čerpadla VODA-VODA


Tepelná čerpadla – voda – voda

Nízkopotenciální energie se může podle možností odebírat z několika zdrojů. Jsou to například:
a) zemský masiv (předpokladem jsou vrtné práce nebo uložení registrů do země, hloubka vrtů nebo délka registru záleží na potřebném výkonu tepelného čerpadla). Topný faktor je celoročně prakticky konstantní. Při provádění zemních vrtů jsou nutná některá zvláštní povolení (hydrogeologický posudek pro odbor životního prostředí příslušného místního městského úřadu).
b) čerpání spodní vody ze zbudované studně (čerpací), odebírání tepla čerpané vodě a navracení ochlazené vody zpět do druhé studny (vsakovací) tak, aby nebyl narušen režim spodních vod. Topný faktor je celoročně přibližně konstantní (lehce se mění se změnou teploty spodní vody). Pro provádění studní je nutné schválení příslušným vodoprávním úřadem.
c) řeka nebo rybník (předpokladem je uložení výměníků pod hladinu). U obou zdrojů je potřeba provést energetickou bilanci, aby nedošlo k podchlazení zdroje tepla. V případě použití odděleného primárního okruhu (do TČ není čerpána přímo voda ze zdroje tepla) je podmínkou použití biologicky šetrné nemrznoucí směsy v primárním okruhu, většinou směs lihu a vody.
Výhody:
– nízké pořizovací náklady a náklady na instalaci
– jednoduché nastavení ovládání a uvedení do provozu
– úspora nákladů na údržbu – čištění a měření (kalibrace)
– žádné zbytky po spalování (saze, kouř, prach, zápach oleje)
– bezpečný provoz, který je šetrný k životnímu prostředí
– až 85 % energie zdarma
Vlastnosti:
– vhodné pro vnitřní instalaci
– včetně digitální řídící jednotky
– značkový kompresor od firmy Copeland
Tepelné čerpadlo AQUA 7kW
Výkon (kW) 0/35°C 7.5
Topný faktor 0/35°C 4.49
Příkon (kW) 0/35°C 1.8
Napětí 220V/50Hz
Kompresor Panasonic
Jmenovitý průtok top.média 2000l/h
Max.výstupní teplota top.média 60°C
Nejnižší teplota vstupního média 2°C/5°C
Připojení čerpadla vstup/výstup DN25/DN25
Chladící kapalina (typ/objem) R410A/1.8kg
Rozměry (šířka/výška/hloubka) mm 657/557/765
Hmotnost 88 kg
Tepelné čerpadlo AQUA 12kW
Výkon (kW) 0/35°C 12
Topný faktor 0/35°C 4.50
Příkon (kW) 0/35°C 2.9
Napětí 380V/50Hz
Kompresor Copeland Scroll
Jmenovitý průtok top.média 3600l/h
Max.výstupní teplota top.média 60°C
Nejnižší teplota vstupního média 2°C/5°C
Připojení čerpadla vstup/výstup DN25/DN25
Chladící kapalina (typ/objem) R404A/2.3kg
Rozměry (šířka/výška/hloubka) mm 657/557/765
Hmotnost 125 kg
Tepelné čerpadlo AQUA 16kW
Výkon (kW) 0/35°C 16
Topný faktor 0/35°C 4.51
Příkon (kW) 0/35°C 4.0
Napětí 380V/50Hz
Kompresor Copeland Scroll
Jmenovitý průtok top.média 4000l/h
Max.výstupní teplota top.média 60°C
Nejnižší teplota vstupního média 2°C/5°C
Připojení čerpadla vstup/výstup DN25/DN25
Chladící kapalina (typ/objem) R404A/2.7kg
Rozměry (šířka/výška/hloubka) mm 657/557/765
Hmotnost 155 kg