Tepelná čerpadla


Tepelná čerpadla

Stanovení vhodného TČ pro RD

Pravidlem je, že výkon tepelného čerpadla se navrhuje na krytí 50 až 70 % tepelných ztrát objektu, stanovených pro nejnižší výpočtovou teplotu. Je to z toho důvodu, že nejrychlejší návratnost investic dosáhneme, poběží-li tepelné čerpadlo na svůj jmenovitý výkon po co nejdelší dobu. Nedílnou součástí soustav s tepelnými čerpadly je proto doplňkový zdroj tepla, který při nižších venkovních teplotách dodává potřebné množství energie (nejnižší výpočtová teplota je cca 5-10 dní v roce).

Srovnání ročních nákladů na vytápění (zeleně tepelné čerpadlo)

Výhoda tepelných čerpadel, nebo-li sazba D56 a její výhody

Sazba D56 je určena pro domácnosti, kde je využito tepelné čerpadlo jako základní topný zdroj topné soustavy. Tzn., že tepelné čerpadlo vytápí všechny obytné místnosti objektu, na které je uplatňována sazba D56. Bivalentní zdroje (např. elektrokotel) musí být blokovány proti sepnutí ve vysokém tarifu. V praxi to znamená, že po dobu celých 22 hodin je celá Vaše domácnost napájena elektřinou v tzv. nízkém tarifu. Po tuto dobu tedy pracuje nejen Vaše tepelné čerpadlo, ale i všechny ostatní Vaše elektrické přístroje jsou napájeny tímto levnějším proudem.

Příklad ekonomického zhodnocení provozu tepelného čerpadla

Uvedená energetická bilance vychází z průměrných hodnot (průměrné teploty pro vytápění) a proto se může odlišovat, pokud je například spotřeba TV odlišná nebo pokud jsou jiné klimatické podmínky.

KLIMATICKÉ PODMÍNKY

Lokalita

Havlíčkův Brod

Výpočtová venkovní teplota

-15

°C
Délka topného období

253

Dní
Průměrná teplota v topném období

3,3

°C

TEPELNÉ ČERPADLO

Zdroj tepelného čerpadla

Vzduch-voda

(A/W)
Typ tepelného čerpadla

SOL-AERO

7 kW

OHŘEV UŽITKOVÉ VODY

Denní spotřeba TV

200

L
Denní potřeba tepla pro TV

15,70

kWh
Celková roční potřeba energie na TV

5 100

kWh
Průměrný topný faktor TČ při ohřevu TV

2,8

Pokrytí tepelným čerpadlem

4 740

kWh
Spotřeba tepelného čerpadla

1 690

kWh
Dodáno elektrickým dohřevem

360

kWh

VYTÁPĚNÍ

Tepelné ztráty objektu

7,5

kW
Průměrná vnitřní teplota

21

°C
Tepelné ztráty při průměrné teplotě v TO

3,69

kW
Celková potřeba energie na vytápění

18 980

kWh
Průměrný topný faktor TČ pro vytápění

3,1

Pokrytí tepelným čerpadlem

17 080

kWh
Spotřeba tepelného čerpadla

5 510

kWh
Dodáno elektrickým dohřevem

1 900

kWh

CELKEM

Roční potřeba energie

24 080

kWh
Celková spotřeba energie

9 460

kWh
Roční úspora energie

14 620

kWh

Technické informace vybraných TČ vzduch – voda

SOL-AERO12 SOL-AERO 16 SOL-AERO 18
Výkon (kW) A2/W35 10,4 13,3 15,9
Topný faktor A2/W35 3,9 3,4 3,5
Příkon (kW) A2/W35 2,6 3,8 4,5
Rozběhový proud 17A 19A 27A
Motorová ochrana 5A 7A 9A
Relé měkkého startu volitelné Volitelné volitelné
Napětí 380V/50Hz 380V/50Hz 380V/50Hz
Kompresor Scroll Scroll Scroll
Jmenovitý průtok topného média 2500 l/h 2700 l/h 3000 l/h
Jištění 16A 16A 16A
Maximální výstupní teplota topného média 55°C 55°C 55°C
Množství chladiva (R407C) 2,0kg 2,0kg 2,0kg
Systém odtávání reverzací reverzací reverzací
Vypínací hodnota vysokotlakého presostatu 29 bar 29 bar 29 bar
Vypínací hodnota nízkotlakého presostatu 0,5 bar 0,5 bar 0,5 bar
Diference vysokotlakého presostatu –7 bar –7 bar –7 bar
Diference nízkotlakého presostatu +1,0 bar +1,0 bar +1,0 bar
Výška 960mm 1200mm 1200mm
Šířka 1080mm 1080mm 1080mm
Hloubka 470 470 470
Hmotnost 135 kg 145 kg 155 kg
Nejnižší provozní teplota, venkovní vzduch / výstupní větev –20/50 °C (-7/58 °C) –20/50 °C (-7/58 °C) –20/50 °C (-7/58 °C)
Nejvyšší provozní teplota, venkovní vzduch / výstupní větev 35/58 ° 35/58 ° 35/58 °C