Hobby stavby


Hobby stavby

Za zlomek času potřebný pro vykopání a vybetonování základů, založíme vaši stavbu na zemních vrutech KRINNER. Základy je možné okamžitě zatížit, odpadá technologická přestávka při betonáži. Žádné kopání, betonování a odvoz vykopané hlíny.

Zemní vrut při zašroubování do země díky kónusovému tělu zhutní a stlačí zeminu ve svém okolí, a tak vznikne díky ploše pravidelného závitu na těle vrutu velmi pevný základ, který lze okamžitě zatížit.

Zemní vruty KRINNER jsou staticky testovány na tlakovou, tahovou i boční zátěž. V případě stavby větších rozměrů a s plánovaným větším zatížením doporučujeme provést zemní test únosnosti půdy.

Charakteristika

Bez výkopů a betonování.

Bez likvidace vykopané hlíny.

Snadno rychle a pevně.

Přemístitelné.

Šetrné k vašemu pozemku.

Dřevo je ukotveno v suchu nad povrchem. Až dvojnásobně prodloužená životnost konstrukčního dřeva.

Montáž možná svépomocí.